שקד כץ, מדריך צלילה באילת. בזמן הצלילות וההדרכות תמיד מפריע לו ולשאר המדריכים כל הלכלוך שתקוע בשוניות, הורס אותן והורג יצורים חיים מיוחדים ויפים שחיים מתחת למים.🐟🐠🐙 במסגרת תןדייז החליט שקד לעשות צלילת ניקיון ואסף לא מעט זבל. הצמיד עדיין על שקד והוא ממשיך לפקוח עיניים ולראות למי עוד יכול לעזור וכמובן להעביר לו את הצמיד הלאה..